CZ EN

Materiály na jednání vlády 3. dubna 2013

Pro informaci

Bod č. 3:
Informace o průběhu kontroly způsobu využití nemovitostí získaných v rámci bezúplatných převodů majetku spravovaného bývalým Fondem dětí a mládeže v likvidaci

Ministerstvo financí spolu s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy předkládá vládě informaci o průběhu kontrol dodržování podmínek bezúplatných převodů majetku bývalého Fondu dětí a mládeže v likvidaci provedených v roce 2012.

Kontrolní činnost se vztahuje k majetku Fondu dětí a mládeže v likvidaci, který byl bezúplatně převeden na třetí osoby, většinou občanská sdružení pracující s dětmi a mládeží, na základě jednotlivých usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Bezúplatné převody tohoto majetku byly prováděny nejprve Fondem dětí a mládeže v likvidaci a následně Ministerstvem financí a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Po přechodu příslušnosti hospodařit s majetkem fondu z MF na ÚZSVM  na základě zákona č. 153/2009 Sb., spolupracuje při provádění kontrol s MŠMT tato organizační složka státu.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář