CZ EN

Materiály na jednání vlády 4. května 2011

Bod č. 2:
Konvergenční program České republiky duben 2011

Ministerstvo financí předkládá vládě pravidelnou aktualizaci Konvergenčního programu ČR na léta 2010–2014 (KP). KP specifikuje základní souhrnné fiskální údaje a nejvýznamnější připravovaná rozpočtová opatření formou střednědobé fiskální strategie vlády reprezentující vývoj veřejných financí ČR ve středním i dlouhodobém horizontu.

KP je poprvé zpracován a předkládán v rámci tzv. Evropského semestru, který schválila Evropská rada a konkretizovala Rada ECOFIN s cílem prohloubit a posílit mnohostranný rozpočtový dohled a koordinaci hospodářských politik v zemích EU. Záměrem je, aby Evropská komise navrhla a Rada ECOFIN přijala doporučení pro všechny členské státy do začátku července tak, aby členské země měly možnost na tato doporučení reagovat již ve fázi dokončování návrhů svých národních rozpočtů.

Bod č. 6:
Návrh změny rozhodnutí o privatizaci majetkové účasti státu na podnikání společnosti Letiště Praha, a. s., jejím vkladem do společnosti Český Aeroholding, a. s.

Cílem předkládaného materiálu je zajistit souhlas vlády s rozdělením společnosti Letiště Praha, a. s., formou odštěpením sloučením části jejího jmění vztahujícího se k naplnění zákona č. 69/2010 Sb., o vlastnictví letiště Praha-Ruzyně, přechodem tohoto jmění na společnost Český Aeroholding, a. s., která bude v souladu se zákonem č. 69/2010 Sb. tou právnickou osobou, v níž má stát stoprocentní majetkovou účast. Podle uvedeného zákona smí být letiště Praha-Ruzyně, jakož i veškeré nemovitosti k němu náležející, jen ve vlastnictví České republiky, anebo právnických osob se sídlem ve státě, v nichž má stát stoprocentní majetkovou účast (stoprocentní podíl).

Navržené usnesení má dále zajistit změnu usnesení vlády ze dne 9. července 2008 č. 888, o rozhodnutí o privatizaci části majetku podniku Správa Letiště Praha, s. p., a to tak, že 100 % akcií společnosti Letiště Praha, a. s., po rozdělení této společnosti formou odštěpením sloučením části jejího jmění vztahujícího se k naplnění zákona č. 69/2010 Sb., a jeho přechodu na společnost Český Aeroholding, a. s., bude vloženo jako nepeněžitý vklad do obchodní společnosti Český Aeroholding, a. s.

Bod č. 11:
Návrh na přijetí změny Dohody o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj a přijetí změn Dohody o Mnohostranné agentuře pro investiční záruky

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh na přijetí změny Dohody o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj (IBRD) a s přijetím změn Dohody o Mnohostranné agentuře pro investiční záruky (MIGA). Změny souvisí s reformami, kterými v poslední době prochází skupina Světové banky, jejímiž členy jsou jak IBRD, tak MIGA.

IBRD poskytuje úvěry, garance a poradenský servis rozvojovým zemím s hlavním cílem odstranění chudoby v těchto zemích.  Smyslem reformy v IBRD je posílit účast rozvojových zemí na rozhodování v rámci IBRD. Přijaté změny navýší hlasovací sílu menších akcionářů IBRD, mezi které patří především rozvojové země. Jejich hlasovací síla se zvýší o 1,4 %  na 44 %. Hlasovací síla České republiky se zvýší z 0,40 % na 0,41 %.

MIGA podporuje přímé zahraniční investice v rozvojových zemích. Také v MIGA probíhala v posledních letech diskuse o modernizaci jejího mandátu. V současné době již garance nabízené MIGA nedopovídají představám investorů o krytí politických rizik a omezení vyplývající z původního znění Dohody o MIGA limitovala její působnost v rozvojových zemích. Přijaté změny Dohody o MIGA tak umožňují větší zapojení MIGA v rozvojových zemích.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.