CZ EN

Materiály na jednání vlády 21. června 2010

Bod č. 11:
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a vyjmutí majetku z privatizace podle uvedeného zákona (materiál č. 237)

Další souhrnný materiál navrhuje v jedné části přímé prodeje částí majetku Pozemkového fondu ČR předem určenému nabyvateli za účetní hodnotu ke dni prodeje, resp. vycházející z účetní hodnoty majetku. V další části je na části majetku ve správě ÚZSVM, PF ČR, SŽDC, s.o. a Diplomatického servisu, p.o. navrhována privatizace formou přímého prodeje předem určeným nabyvatelům za dohodnutou cenu. V další části je předložen návrh privatizace části majetku Zdravotního ústavu se sídlem v Kolíně – Poliklinika Zbraslav, formou veřejné jednokriteriální soutěže. Součástí návrhu je také vyjmutí majetku státu z privatizace podle uvedeného zákona, se kterým má právo hospodařit státní organizace Správa železniční dopravní cesty.

Pro informaci

Bod č. 2:
Informace pro vládu o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Podpora prezentačního systému IBD ARIS“ v jednacím řízení bez uveřejnění

Automatizovaný rozpočtový informační systém /ARIS/ v rozmezí let 1993 až 2009 zajišťoval informatické funkce vztahující se k datové oblasti účetního a finančního výkaznictví všech rozpočtových a příspěvkových organizací. Úkolem IS ARIS bylo zajistit potřebné informace pro průběžné hodnocení plnění veřejných rozpočtů a hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací, obcí a krajů,  dále zajišťoval zpracování tabulkových částí závěrečných účtů kapitol a státního závěrečného účtu a zpracování finančních ukazatelů pro statistiku vládního sektoru. V souvislosti s účetní reformou veřejných financí, následných legislativních změn a opatření, bude provoz IS ARIS ukončen k 30.6.2010.

Informační databáze ARIS /IDB ARIS/, jako jeden ze subsystémů IS ARIS, obsahuje údaje finančních a účetních výkazů organizačních složek státu, státních fondů, obcí, krajů, regionálních rad a příspěvkových organizací včetně jejich sumářů  za účetní období let 1994 až 2009. Po ukončení provozu IS ARIS je povinností Ministerstva financí, zajistit nejen archivaci údajů databáze IDB ARIS, ale současně zajistit i uživatelsky aktivní přístup k těmto údajům v rozsahu funkcí, které zajišťují jeho prezentační subsystémy.

Bod č. 3:
Informace o přípravě podpisu smluv na pořízení, obnovu a provoz informačního systému CS pro rok 2010 dle nařízení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o přípravě podpisu smluv na pořízení, obnovu a provoz informačního systému celní správy pro rok 2010. Informační systém je provozován na všech celních úřadech, celních ředitelstvích a na Generálním ředitelství cel. Systém rovněž zabezpečuje i elektronickou komunikaci s desítkami tisíc uživatelů z řad široké veřejnosti, s celními a daňovými poplatníky, ostatními orgány státní správy a s celními správami států EU.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.