CZ EN

Materiály na jednání vlády 2. června 2008

Bod č. 2
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh novely zákona č. 250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a další související zákony. Předložení změny zákona je vyvoláno především potřebou vyřešit otázku vlastnictví příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky. Navrhuje se rovněž doplnit a zpřesnit některá ustanovení stanovující působnosti územních samosprávných celků a svazků obcí. Navrhovaná novelizace zákona č. 250/2000 Sb. vyvolala potřebu novelizovat i některá ustanovení zákonů o obcích, krajích a hlavním městě Praze.

Bod č. 10
Návrh postupu privatizace majetkové účasti státu ve společnosti Letiště Praha, a.s.

Předkládaný materiál obsahuje návrh postupu privatizace Letiště Praha, a.s. na základě analýzy zpracované společností Credit Suisse, která zkoumala vhodnost, způsob a rozsah privatizace akciového podílu státu ve vazbě na řadu kritérií, jako např. maximalizace celkové prodejní ceny a včasnost transakce, dlouhodobý rozvoj letiště, budoucí kontrola žádoucího rozvoje ze strany státu nebo minimalizace rizik a budoucích závazků z privatizačního procesu.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář