CZ EN

Materiály na jednání vlády 29. června 2005

Bod č. 6:
Zpráva o realizaci reformy veřejných financí

Zpráva o realizaci reformy veřejných financí hodnotí s odstupem dvou let úspěšnost opatření, která byla obsahem a vizí usnesení vlády č. 624/2003 (Koncepce reformy veřejných rozpočtů MF ČR - rozpočtový výhled 2003-2006). Zpráva dospívá k několika závěrům.

  1. V roce 2004 došlo ke snížení deficitu veřejných financí a dodržení limitů obsažených v Konvergenčním Programu České republiky. V letošním roce a v letech následujících musí být plnění limitů deficitu veřejných financí obsažených v Konvergenčním Programu České republiky považováno za zásadní úkol.
  2. Expertní tým, který byl ustanoven v říjnu 2004, dokončil finální výpočty zadaných variant politických stran a výsledky jsou k dispozici na www.reformaduchodu.cz V blízké budoucnosti je nutné přistoupit k dalším etapám procesu reformy důchodového systému tak, aby byla zajištěna dlouhodobá stabilita veřejných financí v České republice.
  3. Naprostá většina změn v daňovém systému České republiky spojená s reformou veřejných financí již byla implementována, tuto „příjmovou“ stranu reformy lze považovat za splněnou.
  4. Z hlediska vývoje deficitů veřejných financí je prioritním úkolem dodržování schválených výdajových rámců.
  5. Záměr snižování počtu funkčních míst o 2 % ročně v letech 2004 až 2006 byl v roce 2004 dodržen ve všech kapitolách s výjimkou 6 rozpočtových kapitol (NBÚ, MPSV, MV, ÚS, AV, RRTV).

Ministr financí v souvislosti s předkládanou zprávou apeluje na ostatní členy vlády, aby respektovali při přípravě rozpočtového výhledu na léta 2006 až 2008 pravidla fiskálního cílení a stanovené střednědobé výdajové rámce a neuplatňovali při sestavování státního rozpočtu a v souvislosti s předkládáním návrhů nových legislativních úprav požadavky na zvýšení počtu funkčních míst.


Bod č. 32:
Problematika majetkoprávního vypořádání pozemků pod dálnicemi a silnicemi I., II. a III. Třídy

Vláda by měla na majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbami dálnic a silnic I.,II. a III. třídy vyčlenit v příštím roce 250 mil.Kč. Tato částka bude rozdělena mezi Ministerstvo dopravy (dálnice a silnice I. třídy) a Ministerstvo financí resp. Kraje (silnice II. a III. třídy) v poměru 3 : 7. Problematika majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbami dálnic a silnic I., II. a III. třídy bude probíhat v průběhu 10 let počínaje rokem 2006.

Z důvodů zabezpečení pokud možno stejných podmínek bude výkup pozemků do vlastnictví krajů realizován smlouvami tří stran: vlastníka/ů, kraje a Ministerstva financí. Z účasti Ministerstva financí na tomto smluvním vztahu bude vyplývat podmínka ocenění pozemku podle pravidel schválených vládou.. Krajům, které již realizovaly výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy budou tyto náklady kompenzovány.

Kraje se staly dnem 1.10.2001 vlastníky staveb silnic II. a III. třídy. Na základě novely zákona o rozpočtovém určení daní byly do rozpočtů krajů cestou daňových příjmů od ledna 2005  převedeny prostředky na opravy, údržbu a investice u silnic II. a III. třídy. O těchto finančních prostředcích rozhodují kraje v samostatné působnosti. Takto stanovené finanční objemy ale nezohledňují možný výkup nevypořádaných pozemků.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.