CZ EN

Materiály na jednání vlády 25. května 2005

Bod č. 4:
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s první etapou realizace sjednocování dozoru nad finančním trhem (zákon k realizaci první etapy sjednocování dozoru nad finančním trhem)

Ve středu vláda projedná zákon o první etapě sjednocování dozoru nad finančním trhem. Jde o první krok sjednocení dozoru nad finančním trhem do jediné instituce. Podle předloženého zákona klesne počet dosavadních dozorových orgánů ze současných čtyř na dva.

Dozor nad spořitelními a úvěrními družstvy (kampeličkami) převezme od 1. ledna 2006 Česká národní banka a sjednocení dozoru nad kapitálovým trhem, pojišťovnictvím a penzijním připojištěním proběhne tak, že příslušným orgánem dozoru pro celou tuto oblast bude Komise pro cenné papíry, jejíž název bude změněn na "Komise pro finanční trh".

Od nové právní úpravy vláda očekává zvýšení efektivity dozoru nad finančním trhem, zejména díky soustředění zkušeností a informací na půdě nově integrovaných dozorových orgánů, a dále snížení nákladů na dosavadní čtyři dozorové úřady.


Bod č. 25:
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 211)

Ministr financí vládě předkládá další souhrnný privatizační materiál.

Ministr financí navrhuje privatizaci níže uvedených zdravotnických zařízení formou bezúplatných převodů na příslušná města. Jedná se o Zdravotnické zařízení Jihozápadní Město, Praha 5,  Městskou nemocnici Hořice v Podkrkonoší, Nemocnici s poliklinikou Bílina a OÚNZ Praha 10 v celkové účetní hodnotě 59,2 mil. Kč. Všechna tato zařízení jsou v současné době ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).

Materiál dále obsahuje návrhy přímých prodejů majetku za účetní hodnotu v celkové hodnotě 13,5 mil. Kč. Tato metoda privatizace je navrhována pro prodeje majetku převážně ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR a pro část majetku Městské polikliniky Ostrava – Poruba, která je nyní ve vlastnictví ÚZSVM.

Forma přímého prodeje majetku za tržní ocenění se navrhuje u části majetku zbytkového státního podniku Česká pojišťovna v účetní hodnotě 3 mil. Kč za kupní cenu 3,3 mil. Kč (nabyvatelem je Česká pojišťovna, a.s.) a dále u části majetku Bytového podniku v Praze 6, s.p. (nyní ÚZSVM) v účetní hodnotě 1,1 mil. Kč za kupní cenu 2,1 mil. Kč.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.