CZ EN

Materiály na jednání vlády 04. června 2003

Bod č. 40:
Zvýšení garance na úhradu nákladů na vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací, uvedené v ekologické smlouvě č. 207/98, uzavřené mezi Fondem národního majetku ČR a společností VÍTKOVICE, a.s., Ostrava

FNM uzavřel v září 1998 se společností VÍTKOVICE, a.s. smlouvu o úhradě nákladů vynaložených na vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací. Garance vyplývající z této smlouvy byla usnesením vlády stanovena na 3,785 mld. Kč. Vedení společnosti nyní předložilo žádost o navýšení původně stanovené garance. Nově požadovaná garance činí 5,255 mld. Kč. Důvodem navýšení je zajištění podstatně rozsáhlejší ekologické zátěže, než jak byla popsána v ekologickém auditu, který byl podkladem pro stanovení původní garance. V případech, kdy je nutno přehodnotit výši maximální garance, musí o dalším postupu rozhodnout vláda.

Předpokládá se, že navýšením garance FNM na úhradu ekologických škod na výše uvedenou částku budou vytvořeny příznivější podmínky pro dosažení vyšších výnosů při dokončení finanční restrukturalizace a privatizace VÍTKOVICE, a.s. strategickému investorovi.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář