CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 28. ledna 2019

Bod č. 1
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Návrh zákona zejména adaptuje nařízení o prospektu, které je prvním schváleným předpisem Evropské unie v rámci iniciativy vytváření Unie kapitálových trhů (tzv. CMU, Capital Markets Union). Nařízení si klade za cíl zejména usnadnit emitentům akcií a dluhopisů přístup na kapitálové trhy.

Pro informaci

Bod č. 3
Informace o aktuálním stavu sjednávání mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění a protokolů k nim k 15. lednu 2019

Ministerstvo financí předkládá informaci o aktuálním stavu sjednávání mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění a protokolů k nim k 15. lednu 2019.

Cílem materiálu je předání ucelené informace o faktickém rozsahu a úrovni rozpracování smluvních dokumentů týkajících se problematiky dvojího zdanění, včetně možné realizace budoucích expertních jednání či podpisů dokumentů uskutečňovaných v České republice či v zahraničí.

Bod č. 8
Záměr nadlimitní veřejné zakázky na základě uplatnění § 11 (vertikální spolupráce) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k zajištění služeb podpory a rozvoje Integrovaného informačního systému Státní pokladny v letech 2019 – 2023 prostřednictvím státního podniku Státní pokladna Centrum sdílených služeb

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci Záměr nadlimitní veřejné zakázky na základě uplatnění § 11 (vertikální spolupráce) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k zajištění služeb podpory a rozvoje Integrovaného informačního systému Státní pokladny v letech 2019 – 2023 prostřednictvím státního podniku Státní pokladna Centrum sdílených služeb.

Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb podpory a rozvoje IISSP v letech 2019 – 2023. Jedná se především o zajištění služeb, které zahrnují provádění rutinních kontrol systému, monitorování klíčových aplikací a procesů, včetně rozvoje IISSP.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.