CZ EN

Materiály na jednání vlády 8. ledna 2014

Bod č. 14:
Analýza institutu povinnosti mlčenlivosti daňových poradců a jejího rozsahu včetně mezinárodní komparace s ohledem na doporučení Hodnotící zprávy Globálního fóra pro transparentnost a výměnu informací pro daňové účely o České republice - Fáze 1 - Právní a legislativní rámec

Ministerstvo financí předkládá vládě analýzu zpracovanou v reakci na závěry Hodnotící zprávy Globálního fóra pro transparentnost a výměnu informací pro daňové účely o České republice.

Pro informaci:

Bod č. 5:
Zpráva o plnění úkolů obsažených v Koncepci řešení problematiky ochrany před povodněmi v České republice s využitím technických a přírodě blízkých opatření

Ministerstvo zemědělství spolu s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem financí a Ministerstvem vnitra předkládají na jednání vlády materiál o plnění úkolů obsažených v Koncepci řešení problematiky ochrany před povodněmi v České republice s využitím technických a přírodě blízkých opatření.

Mateiál informuje o plnění úkolů, jejichž termíny spadají do roku 2013, případně jsou plněny průběžně či trvale, a upravuje termíny některých stávajících úkolů. Současně reaguje na povodeň v červnu 2013 a uvádí hlavní úkoly pro zkvalitnění protipovodňové ochrany a pro omezování následků povodní, které bude nutné v nejbližší budoucnosti řešit.

Bod č. 11:
Plnění usnesení vlády č. 651/2013 ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/17 „Prostředky státního rozpočtu poskytnuté Municipální finanční společnosti a.s., peněžní prostředky se zárukou státu a majetková účast státu v této společnosti“

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci zprávu o plnění úkolu z usnesení vlády č. 651/2013 ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/17.

Bod č. 14:
Informace o postupu realizace projektu výstavby paroplynového cyklu elektrárny Khormala, Kurdistán, Irák při využití financování poskytnutého Českou exportní bankou, a.s. s pojištěním Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s.

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu předkládá vládě informaci o postupu realizace projektu výstavby paroplynového cyklu elektrárny Erbíl o výkonu 280 MW v Iráku.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.