CZ EN

Materiály na jednání vlády 22. března 2010

Bod č. 13:
Návrh na schválení Vzorového návrhu směrnice pro expertní jednání o dohodách o výměně informací v daňových záležitostech a návrhu Dohody o výměně informací v daňových záležitostech

V souvislosti s postupující globalizací národních ekonomik je třeba podporovat a zlepšovat  tzv. dobrou daňovou správu, tj. transparentnost v daňové oblasti,  efektivní výměnu informací a spravedlivou daňovou soutěž. Tato snaha je podporována aktivitami Evropské unie, Organizace pro ekonomickou a hospodářskou spolupráci nebo skupiny G20. K uzavírání dohod o výměně informací v daňových záležitostech potřebuje Ministerstvo financí schválení vzorového návrhu takové dohody Vládou České republiky.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář