CZ EN

Materiály na jednání vlády 18. ledna 2010

Bod č. 2:
Návrh výdajových opatření k dodržení schváleného deficitu státního rozpočtu ČR na rok 2010

Materiál je předkládán v souladu s usnesením vlády č. 1554 ze dne 14. prosince 2009, ve kterém bylo uloženo ministru financí zpracovat a předložit vládě návrh na vázání výdajů  státního rozpočtu ČR na rok 2010. Bližší informace budou případně zveřejněny po jednání vlády.

Bod č. 17:
Využití objektu Svatováclavská č.p. 568, Uherské Hradiště

Ministerstvo financí připravilo pro schůzi vlády materiál, na jehož základě by měla vláda odsouhlasit novou dislokaci v administrativním objektu  Svatováclavská č.p. 568, Uherské Hradiště. Město Uherské Hradiště, které doposud v tomto objektu užívá prostory pro umístění zaměstnanců vykonávajících státní správu v přenesené působnosti, hodlá tyto prostory opustit nejpozději do 31. března 2013 a přemístit  zaměstnance do prostor ve vlastnictví města. Uvolněné prostory by měly být využity Okresním soudem v Uherském Hradišti.

V souvislosti s opuštěním tohoto objektu vznikne pak městu nárok na vyplacení části příspěvku poskytovaného na zabezpečení výkonu státní správy. Tyto prostředky ve výši cca 9,7 mil. Kč by město mělo obdržet v roce 2010. Uvedená změna přispěje ke zlepšení dislokační situace Okresního soudu v Uherském Hradišti.

Pro informaci

Bod č. 10:
Informace o realizaci opatření uvedených v bodech II/1-3  usnesení vlády ze dne 19. ledna 2009 č. 68

Ministerstvo financí předkládá Vládě České republiky informaci o realizaci opatření, přijatých k odstranění nedostatků zjištěných kontrolní akcí Nejvyššího kontrolního úřadu č.08/08, která se zaměřila na postupy při správě státních finančních aktiv a konkrétní provádění vybraných příjmových a výdajových operací rozpočtové kapitoly 397 - OSFA.

Zásadní opatření, realizovaná Ministerstvem financí v návaznosti na zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu, se týkají účtování v kapitole 397 - OSFA a s tím souvisejícího zvýšení transparentnosti vazeb na peněžní operace probíhající na účtech státních finančních aktiv.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.