CZ EN

Materiály na jednání vlády 4. ledna 2010

Bod č. 2
Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2010

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2010. Tento návrh zákona vychází ze zákona o státním rozpočtu na rok 2010, kde je rozpočtovaný schodek ve výši 162,7 mld. Kč. Státní dluhopisy budou vydány do výše 153,2 mld. Kč. Účelem tohoto dluhopisového programu je z výnosů této emise uhradit část rozpočtovaného schodku státního rozpočtu na rok 2010.

Bod č. 29
Návrh na sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Albánskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Albánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic

Na základě článku 307 Smlouvy o založení Evropských společenství (SES)  je Česká republika povinna uvést všechny svoje mezinárodně právní závazky, do kterých vstoupila před svým členstvím v EU, do souladu s komunitárním právem.

V předloženém návrhu se výše uvedená povinnost týká mimo jiné možnosti aplikovat rozhodnutí Rady EU a přijmout ochranná opatření omezující volný pohyb kapitálu do a ze třetích zemí, pokud hrozí vážné obtíže při fungování hospodářské a měnové unie, dále  možnosti přijmout opatření na ochranu základních bezpečnostních zájmů Evropské unie a výjimku z národního zacházení a z doložky nejvyšších výhod, pokud se týče preferenčního zacházení poskytovaného  mezi členskými státy EU nebo mezi EU a některými třetími státy na základě mezinárodních smluv.

Intenzivní výměnou písemných stanovisek se České republice a Albánské republice podařilo nalézt vzájemně přijatelné kompromisní znění harmonizačních klauzulí a celého textu protokolu, které vyhovuje zájmům obou smluvních stran.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.