CZ EN

Materiály na jednání vlády 11. ledna 2010

Bod č. 18:
Převod likvidačního zůstatku společnosti OSINEK, a.s., v likvidaci, do státních finančních aktiv

Majetková účast ve společnosti OSINEK, a.s, v likvidaci byla z důvodu Směrnice EU o pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a na základě usnesení vlády vyjmuta z privatizace a převedena z Ministerstva financí na Ministerstvo průmyslu a obchodu. Ministerstvo financí navrhuje vládě technickou změnu pro převod případných likvidačních zůstatků, kdy místo rozpočtové kapitoly MPO by případné likvidační zůstatky byly převedeny prostřednictvím rozpočtové kapitoly OSFA do státních finančních aktiv. Touto změnou bude zajištěna možnost postupně uvolňovat případné peněžní prostředky, získané z likvidačního zůstatku společnosti OSINEK i v následujících letech. O použití těchto prostředků rozhoduje podle zákona o rozpočtových pravidlech Vláda České republiky nebo na základě jejího zmocnění ministr financí.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář