CZ EN

Materiály na jednání vlády 22. března 2006

Bod č. 14:
Návrh na vyslovení souhlasu s přístupem k Dohodě o boji proti pašování a padělání a všeobecné anulaci nároků z 9. července 2004 mezi ES zastoupeným EK a každým členským státem uvedeným na podpisových stranách této dohody a Philip Morris International Inc., Philip Morris Products Inc., Philip Morris Duty Free Inc. a Philip Morris World Trade Sarl

Hlavním cílem této dohody je zamezit ilegálnímu prodeji cigaret v  Evropském společenství (včetně pašovaných a padělaných výrobků) a posílit schopnost vymáhat právo v boji proti tomuto ilegálnímu obchodu. Firma Philip Morris touto dohodou na sebe přejímá řadu povinností týkajících se např. značení přepravních obalů i spotřebitelského balení legálně vyrobených cigaret, které by umožnilo identifikovat výrobce, příjemce a cestu jejich přepravy ke spotřebiteli. Zavazuje se k předávání informací získaných vlastními pracovníky v oblasti ilegální výroby a ilegálního obchodu s cigaretami.

Dohoda byla uzavřena v souvislosti s tím, že ES a některé členské státy podaly občanskoprávní žalobu k Obvodnímu soudu Východního obvodu města New York, USA       a žádají kompenzaci škod, úhradu nákladů a spravedlivou nápravu zčásti v souvislosti s údajným prodejem cigaret legálně vyrobených firmou Philip Morris, které byly následně ilegálně dopraveny na území ES a staly se předmětem ilegálního obchodu.

Česká republika je prostorem, kam nejen směřují pašované, ilegálně i legálně vyrobené  cigarety, ale je  též prostorem ilegální produkce cigaret a překladištěm pašovavaných a ilegálně vyrobených cigaret dopravovaných do ostatních zemí Evropského společenství, především do Německa, Rakouska, Nizozemska a Velké Británie. 

Zisk z ilegálního mezinárodního obchodu s cigaretami dosahuje podle Evropského úřadu pro potírání podvodů při Evropské komisi (OLAF) značných objemů, přičemž organizovaný zločin, který ho ovládá, může část zisku používat i pro financování mezinárodních teroristických organizací. Proto je nezbytně nutné společně s ostatními zeměmi Společenství využít všechny prostředky k maximálnímu omezení nezákonného obchodu s cigaretami.

Bod č. 24:
Změna usnesení vlády ČR ze dne 20. dubna 2005 č. 468  o ustavení hodnotících komisí pro posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci veřejných zakázek podle zákona č. 40/2004 Sb.  o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.
 
V souladu se zákonem o zrušení Fondu národního majetku přešla od 1.1.2006 působnost Fondu na Ministerstvo financí, včetně zaměstnanců. Od tohoto data se zástupci FNM stali pracovníky Ministerstva financí a tím i jeho zástupci v hodnotících komisích. Všichni navrhovaní zástupci Fondu národního majetku přešli na Ministerstvo financí a jsou tedy na posty členů a náhradníků hodnotících komisí navrhováni za Ministerstvo financí.  

Zároveň se na Ministerstvo financí v souvislosti s personálními změnami FNM obrátil i se žádostí o změnu člena hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek podaných na přípravu a realizaci prioritních projektů pro revitalizaci Moravskoslezského kraje a hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek podaných k řešení zmírnění dopadů ukončení těžby uhlí v kladenském regionu.

Z výše uvedených důvodů Ministerstvo financí zpracovalo materiál pro schůzi vlády, kterým se navrhuje změna požadovaných členů ve zmíněných komisích.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář