CZ EN

Materiály na jednání vlády 31. března 2003

Ministerstvo financí předkládá vládě soubor návrhů zákonů, jejichž hlavním cílem je dosažení co možná největší kompatibility právních předpisů z oblasti soukromého pojišťovnictví s právem Evropských společenství. Konkrétně se jedná o:

  1. Návrh zákona o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě)
  2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 363/1999Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů
  3. Návrh zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí)
  4. Návrh novely zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů 
    Bližší informace o těchto bodech naleznete v přiloženém souboru.
  5. Návrh novely zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením                                                                                                    Bližší informace o tomto bodu naleznete v přiloženém souboru.
  6. Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví výčet věcí určených k bezúplatnému převodu z vlastnictví České republiky do vlastnictví Federace židovských obcí v České republice za účelem zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a postup při jejich převodu


Předložený návrh je třetím nařízením k provedení zákona o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem. Příloha nařízení vlády byla sestavena a zpracována v souladu s podmínkami uvedenými v citovaném zákoně, tj. na základě požadavků předložených Federací židovských obcí v České republice a po jejich posouzení z hlediska tohoto zákona. U žádné z nemovitosti by se tedy nemělo jednat o věci, u kterých stát pro výkon činnosti nemůže využít věci jiné.

 


Zobrazit formulář

Kontaktní formulář