CZ EN

Materiály na jednání vlády 19. března 2003

Bod č. 5:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/2002 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu výdajů spojených s vysláním 6. polní nemocnice do Afgánistánu

Předkládaný materiál je reakcí na úsporu finančních prostředků v částce 170 mil. Kč z emise státních dluhopisů spojené s vysláním 6. polní nemocnice do Afgánistánu. Podstatou novely je rozšíření účelu, ke kterému byl tento zákon schválen, tím se vytvoří právní předpoklad k tomu, aby úspora mohla být případně použita k částečné úhradě výdajů spojených s působením Armády ČR v operaci Trvalá svoboda.

Bod č. 25:
Postoupení pohledávek České konsolidační agentury za společností MORA MORAVIA, a.s. strategickému investorovi

Materiál vládě navrhuje souhlasit za podmínky kladného stanoviska ÚOHS z hlediska veřejné podpory postoupit veškeré pohledávky ČKA (představují částku cca 508 mil. Kč) za společností MORA MORAVIA, a.s. společnosti MAGNUM Production, a.s. Po dvou kolech veřejného výběrového řízení je jediným zájemcem právě společnost MAGNUM Production, a.s., která za tyto pohledávky nabídla úplatu ve výši 71 mil. Kč.

S ohledem na zařazení společnosti MORA MORAVIA, a.s. do restrukturalizačního programu ROZVAHA a na skutečnost, že nabízená výše úplaty za pohledávky nedosahuje průměru tržních ocenění, požádala dozorčí rada ČKA představenstvo ČKA, aby zabezpečilo projednání návrhu na postoupení pohledávek na schůzi vlády. Strategický investor by měl dokončit finanční restrukturalizaci společnosti.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář