CZ EN

Materiály na jednání vlády 05. února 2003

Bod č. 4:
Návrh zákona o převodu některého nepotřebného vojenského majetku z vlastnictví České republiky na územní samosprávné celky

Návrh zákona upravuje možnost bezúplatného převodu vlastnictví některého nepotřebného majetku resortu obrany (státu) na územní samosprávné celky. Jedná se o 800 až 900 objektů například o sklady, letiště, střelnice, cvičiště a s nimi související pozemky. Předmětem převodů by měly být rovněž bytové objekty, v tomto případě se jedná o 1015 bytových domů a o 207 služebních bytů. Tyto převody budou uskutečňovány vždy s ohledem na konkrétní situaci a zájem jednotlivých obcí. Majetek může v regionech přispět k rozvoji podnikání a tedy příznivě ovlivnit úroveň zaměstnanosti. Další využití majetku je například pro sportovní, kulturní nebo sociální účely. Převody vládou vybraného majetku (na základě doporučení Ministerstva obrany) se uskuteční darovacími smlouvami.

 


Zobrazit formulář

Kontaktní formulář