CZ EN

Senát schválil novelu zákona o České národní bance

Ministerstvo financí sděluje, že dne 20. června 2013 schválil Senát návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Zákon bude odeslán k podpisu prezidentovi.

Návrhem se odstraňují některé nekompatibility platného zákona s právem Evropské unie, které byly opakovaně kritizovány v konvergenčních zprávách Evropské komise a Evropské centrální banky. Navrhuje se zrušit Výbor pro finanční trh a také pravomoc České národní banky vydávat opatření České národní banky jako speciální regulatorní nástroj. Dále se legislativně vyjasňuje otázka nakládání s majetkem ČNB včetně devizových rezerv. Dochází rovněž ke zpřesnění právní úpravy výkaznictví a statistiky a k nápravě některých aplikačních nedostatků a nejasností stávajícího znění zákona.

Dokumenty ke stažení

Historii tisku lze nalézt pod následujícím odkazem: - http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=829

Zdroj: MF - odbor Finanční trhy I, oddělení Bankovnictví

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář