CZ EN

Monitoring hospodaření obcí za účetní období roku 2012 (ÚFIS)

Od 17.9.2013 jsou v aplikaci ÚFIS - Monitoring hospodaření obcí k dispozici výstupy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) jednotlivých obcí za uplynulé účetní období roku 2012.

ÚFIS – Prezentační systém finančních a účetních informací státu

Prezentační systém účetních a finančních informací státu

Aplikace ÚFIS zprostředkovávají zobrazení vybraných účetních a finančních záznamů povinných účetních jednotek, která jsou předávána do Centrálního systému účetních informací státu /CSÚIS/. Zároveň je v aplikaci ÚFIS provedeno zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21a zákona č. 563/1991 Sb.,o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

K publikaci ročních údajů vybraných účetních a finančních záznamů jsou z CSÚIS exportována příslušná data vybraných účetních jednotek, kterými jsou:

  • organizační složky státu /OSS/;
  • státní fondy /SF/;
  • Pozemkový fond České republiky;
  • státní příspěvkové organizace /SPO/;
  • územní samosprávné celky /ÚSC/ - obce, kraje;
  • dobrovolné svazky obcí /DSO/
  • regionální rady regionů soudržnosti /RR/;
  • příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem jsou ÚSC /PO/.

Informace zpřístupněné prezentačním systémem ÚFIS odpovídají uloženým datům v systému CSÚIS k termínu zpracování státního závěrečného účtu.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář