CZ EN

Začíná jedenácté upisovací období emisí Dluhopisu Republiky

Dnes začíná jedenácté upisovací období emisí Dluhopisu Republiky. Zájemcům o státní dluhopisy jsou od 22. 3. 2021 do 18. 6. 2021 nabízeny dva typy státních dluhopisů.

Od dnešního dne budou v rámci upisovacího období, které bude ukončeno dne 18. 6. 2021, dostupné další emise Dluhopisu Republiky. Zájemcům o státní dluhopisy budou i nadále nabízeny dva typy státních dluhopisů, a to reinvestiční a proti-inflační. Datum vydání obou emisí Dluhopisu Republiky je stanoveno na 1. 7. 2021.

Reinvestiční dluhopis má předem pevně nastavené výnosy, které každým rokem stoupají. Průměrný výnos tohoto dluhopisu koresponduje s výnosy státních dluhopisů obchodovaných na finančním trhu k datu zahájení úpisu dluhopisu a pro následující úpis byl stanoven ve výši 1,50 %. Výnos proti inflačního dluhopisu přesně kopíruje vývoj spotřebitelských cen tak, aby peníze neznehodnotila inflace. Minimální úroková sazba v každém výnosovém období je stanovena na 0,00 % p. a., a tudíž v případě poklesu cenové hladiny (deflace) zůstane jmenovitá hodnota držených dluhopisů stejná, zatímco jejich reálná hodnota stoupne. Nedojde tak ke snížení jmenovité hodnoty o příslušnou míru deflace.

Výnosy obou typů dluhopisů, tj. reinvestičního i proti-inflačního jsou reinvestovány jednou ročně do stejné emise dluhopisů a dle zákona o daních z příjmů jsou osvobozeny od daně z příjmů. Dluhopisy jsou splatné v době do 6 let. Zájemci o jejich pořízení mohou o úpis aktuálně nabízených emisí Dluhopisu Republiky žádat prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu, případně rovněž na vybraných pobočkách České spořitelny, a.s., a Československé obchodní banky, a. s.

Ministerstvo financí od počátku obnovení prodeje státních dluhopisů určených pro občany deklarovalo záměr na postupnou elektronizaci systému jejich distribuce. Zájemcům o státní dluhopisy, kteří dosud nemají zřízen majetkový účet vedený v samostatné evidenci státních dluhopisů, a doposud odkládali návštěvu smluvního distributora například z důvodů obavy šíření viru SARS-CoV-2, bude umožněno zřídit si tento účet bez nutnosti návštěvy kamenné pobočky smluvního distributora, a to díky nově zaváděné možnosti provedení dálkové identifikace a autentizace.

S ohledem na maximální bezpečnost v souladu s požadavky zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu bude provádění dálkové identifikace umožněno prostřednictvím portálu Národního bodu pro identifikaci a autentizaci, a to prostředky s vysokou úrovní záruky, mezi které patří občanský průkaz s aktivovaným kontaktním elektronickým čipem. Bližší informace budou uveřejněny na internetových stránkách Ministerstva financí, a to nejpozději k datu jejího zavedení.

V právě skončeném upisovacím období bylo podáno 5 590 žádostí o úpis v celkovém počtu 3 367 379 738 kusů dluhopisů. Celkem tedy zájem o emise Dluhopisu Republiky překonal již 28,8 mld. Kč.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.