CZ EN

Blíží se konec 10. upisovacího období Dluhopisu Republiky

V pátek 19. 3. 2021 končí desáté upisovací období emisí Dluhopisu Republiky.

Aktuální upisovací období emisí Dluhopisu Republiky končí již 19. 3. 2021. Zájemci o státní dluhopisy si mohou do půlnoci, tj. 23.59 hodin dne 19. 3. 2021 pořídit emise Dluhopisu Republiky prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu nebo do konce pracovního dne na vybraných pobočkách smluvních distributorů, tedy České spořitelny, a.s. a Československé obchodní banky, a. s.

Cenu pořizovaných státních dluhopisů v aktuálním upisovacím období je v souladu s emisními podmínkami dluhopisu nutné uhradit do 22. 3. 2021, a to přímo na platební účet Ministerstva financí v případě úpisu státních dluhopisů prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu nebo na platební účet distributora, pokud byla Žádost o úpis státních dluhopisů podána prostřednictvím distributora. Nebude-li platba na příslušný účet připsána do výše uvedeného termínu, tj. 22. 3. 2021, Žádost o úpis bude stornována. Dluhopisy budou vydány a připsány na majetkové účty upisovatelů k datu emise, a to 1. 4. 2021.

Výnosy státních dluhopisů určených pro občany, které jsou v současné době nabízeny k úpisu, jsou dle novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, provedené zákonem č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2021, osvobozeny od daně z příjmů, a tudíž z nich nebude vybírána srážková daň dle zvláštní sazby daně, jako byla doposud. Výnosy aktuálně nabízených emisí Dluhopisu Republiky jsou tedy stanoveny tak, aby reflektovaly novou daňovou úpravu.

Úroková sazba proti-inflačního dluhopisu je navázána na index spotřebitelských cen uveřejňovaný Českým statistickým úřadem a výnos dluhopisu tak zcela pokrývá inflační tlaky. Minimální úroková sazba v každém výnosovém období je stanovena na 0,00 % p. a., a tudíž v případě poklesu cenové hladiny (deflace) zůstane jmenovitá hodnota držených dluhopisů stejná, zatímco jejich reálná hodnota stoupne. Nedojde tak ke snížení jmenovité hodnoty o příslušnou míru deflace. Průměrný výnos reinvestičního dluhopisu, který bude oproti ostatním produktům dostupným občanům na finančním trhu osvobozen od daně z příjmů, je pro následující úpis stanoven ve výši 1,00 %.

Na rozdíl od výnosu proti-inflačních dluhopisů nabízených v předchozích upisovacích obdobích již není výnos u aktuálně nabízeného proti-inflačního dluhopisu navýšen o marži ve výši 0,50 % p. a., a to právě z důvodu výše zmíněné novely zákona o daních z příjmů. Marže byla u předchozích emisí stanovena tak, aby výnos reálně pokryl inflační tlaky a nedocházelo prakticky ke zdaňování inflace.

Výše zmíněná novela zákona o daních z příjmů se netýká emisí Dluhopisu Republiky, které byly vydány před nabytím její účinnosti. Výnosy těchto emisí tak budou zdaněny v každém výnosovém období až do splatnosti dluhopisu.

Dluhopis si mohou objednávat pouze fyzické osoby v minimální výši jedné objednávky 1 000 kusů dluhopisů. Maximální počet kusů dluhopisů, které může jedna osoba celkem během upisovacího období objednat, je stanoven na 5 mil. kusů pro každý jednotlivý typ Dluhopisu Republiky.

Informace k následujícímu upisovacímu období Dluhopisu Republiky, které je stanoveno na 22. 3. 2021 – 18. 6. 2021, budou vyhlášeny nejpozději k datu začátku upisovacího období.

Podrobné informace k pořízení Dluhopisu Republiky jsou uvedeny v Příručce investora.

Pro případné dotazy je zřízena e-mailová adresa DluhopisRepubliky@mfcr.cz.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.