CZ EN

Alena Schillerová k jednání s neziskovými organizacemi na téma ochrany spotřebitele v oblasti úvěrů

Dnes proběhlo na Ministerstvu financí další z pravidelných setkání se zástupci neziskového sektoru k tématu ochrany spotřebitelů a OSVČ při poskytování a vymáhání úvěrů. Děkuji představitelům Člověka v tísni za předání cenných poznatků o jednání některých věřitelů s dlužníky v prodlení. Loňská novela zákona o spotřebitelském úvěru přitom stanovuje, že po uplynutí 90 dnů trvání prodlení má věřitel právo pouze na smluvní úrok, nyní nejvýše 8,5 % ročně. U spotřebitelských úvěrů, ale i u úvěrů pro OSVČ.

Podle Člověka v tísni dochází k problémům u tzv. zesplatnění úvěru. To je situace, kdy věřitel ukončí splátkový režim a celá dlužná částka má být uhrazena jednorázově. Typicky v důsledku prodlení dlužníka. U spotřebitelského úvěru přitom není přípustné zesplatňovat cokoli jiného než dosud nesplacenou část jistiny úvěru. Není tedy možné požadovat po dlužníkovi zaplacení budoucích úroků v neomezené výši.

V případě sporu se může spotřebitel obracet na finančního arbitra, OSVČ pak na věcně a místně příslušný soud. Předtím by se ale měl pokusit řešit spor přímo s věřitelem nebo prostřednictvím dluhových poraden, které provozuje např. právě Člověk v tísni, Poradna při finanční tísni nebo Sdružení českých spotřebitelů. Jejich zástupcům děkuji za jejich dlouhodobě přínosnou práci pro naše občany. Stejně tak jim děkuji za jejich ocenění profesionální spolupráce s Ministerstvem financí během covidové pandemie. Tehdy bylo téma finanční ochrany spotřebitele o to důležitější.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář