CZ EN

Ministerstvo financí přehledně ke koronaviru

informační telefonní linka Finanční správy: 225 092 392

Ministerstvo financí s ohledem na složitou situaci řady daňových poplatníků prodloužilo platnost daňových úlev představených v rámci jarních liberačních balíčků a rozšířilo je o další. V rámci Velkého liberačního balíčku tak dochází k odložení daňových povinností zasaženým podnikatelům, zavedení zpětného uplatnění daňové ztráty, plošnému prominutí správního poplatku, prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků, snížení sazeb DPH, snížení silniční daně a zrušení daně z nabytí nemovitosti. Rovněž došlo k odkladu elektronické evidence tržeb až do 31. prosince 2022. Povinnost evidovat tržby tak vzniká subjektům, bez ohledu na to, do které fáze evidence tržeb spadají k datu 1. ledna 2023. Během této doby bude Finanční a Celní správa postupovat s maximální tolerancí a plnit pouze poradní funkci.

Hlavní informační telefonní linka Finanční správy je dostupná na čísle 225 092 392. K dispozici je od pondělí do pátku v čase 9:00-17:00, připraveno kvalifikovaně odpovídat a radit je více než 100 metodiků. Nejčastěji kladené dotazy a odpovědi a všechny další potřebné informace najdete na informační stránce Finanční správy

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář