CZ EN

Zpráva o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání a centrálního nákupu státu za rok 2016

Ministerstvo financí zpracovalo hodnotící zprávu, jež se zabývá shrnutím hlavních výsledků centrálního nákupu státu a resortních systémů centralizovaného zadávání v roce 2016.

Povinnost centralizovaně zadávat veřejné zakázky na nákup vybraných komodit byla vládou ČR stanovena od 1.7.2012 pro komodity dle přílohy č. 1 UV č. 930/2011, respektive od 1.7.2013 dle přílohy č. 2 UV č. 930/2011.

Z celkového počtu 25 ústředních orgánů státní správy mělo v roce 2016 povinnost ustavit resortní systém centralizovaného zadávání celkem 16 z nich, což řádně tyto orgány učinily. Objem plnění VZ v roce 2016 oproti roku 2015 narostl o téměř 12 % z 4,5 mld. Kč na 5,1 mld. Kč. V roce 2016 bylo dosaženo úspor ve výši 728 mil. Kč. Nejúspěšnějšími komoditami z pohledu vyčíslených úspor jsou elektrická energie, osobní vozidla a plynná paliva.

V případě centrálního nákupu státu byla ve sledovaném období realizována historicky první nadresortní veřejná zakázka na nákup xerografického papíru pro 6 resortů a byla započata příprava nadresortní veřejné zakázky na nákup automobilů na běžný pohon.

Dokumenty ke stažení

 

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář