CZ EN

Postup k poskytování informací o vlastnících spořicích státních dluhopisů

V souvislosti se zvýšeným počtem žádostí notářů o potvrzení vlastnictví spořicích státních dluhopisů, Ministerstvo financí uveřejňuje za účelem rychlejšího vyřizování jednotlivých podání postup poskytování informací pro potřeby projednání pozůstalosti.

Spořicí státní dluhopisy podléhají stejnému režimu sdělování informací pro potřeby projednání pozůstalosti jako jakékoliv jiné cenné papíry evidované v centrální evidenci vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. (dále jen „CDCP“). Za účelem získání výpisu z majetkového účtu k datu úmrtí zůstavitele je tedy nutné obrátit se přímo na CDCP nikoliv na Ministerstvo financí.

Ministerstvo financí poskytuje informace pouze v případě potřeby stanovení celkové hodnoty zohledňující poměrný výnos k datu úmrtí zůstavitele. Tyto požadavky s uvedením konkrétních informací získaných z výpisu z CDCP k datu úmrtí zůstavitele je možné zasílat prostřednictvím e-mailu na adresu sporicidluhopisy@mfcr.cz.

Pokud zůstavitel vlastnil spořicí státní dluhopisy, které byly v průběhu projednávání pozůstalosti splatné a/nebo byl v průběhu pozůstalostního řízení vyplácen výnos z těchto dluhopisů, je možné požádat prostřednictvím datové schránky Ministerstvo financí o informaci, zda platby související s výplatou výnosu a/nebo splacením jmenovité hodnoty spořicích státních dluhopisů nebyly vráceny zpět na platební účet Ministerstva financí z důvodu zrušení či zablokování platebního účtu uvedeného u majetkového účtu zůstavitele.

Podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách spořicích státních dluhopisů.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář