CZ EN

Informace o novele vyhlášky č. 512/2002 Sb.

o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Odbor legislativy a koordinace předpisů Ministerstva vnitra připravil na základě podnětu Ministerstva financí návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.

Obsahem novely je vypuštění agendy „interní audit“ ze správních činností při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu. Tzn., že interní auditoři nebudou muset ode dne účinnosti novely prokazovat zvláštní odbornou způsobilost (skládat zkoušku).

Ministerstvo vnitra předloží návrh vyhlášky do vnějšího připomínkového řízení v nejbližší době. Předpokládaná účinnost je od 1. listopadu 2018.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář