CZ EN

Stanoviska Ministerstva financí k tiskové zprávě ČOI

Tiskovou zprávu České obchodní inspekce vnímá Ministerstvo financí jako matoucí. Zákon o evidenci tržeb žádným způsobem nemění dosavadní roli účtenky v souvislosti se zákonem o ochraně spotřebitele. Ani dosavadní účtenka automaticky nenahrazuje doklad o zaplacení a není nám proto známo, z jakého důvodu se ČOI domnívá, že by tak měla být vnímána účtenka po zavedení e-tržeb.

Vše bude fungovat jako dosud: Záleží pouze na podnikateli, zda příslušné doklady bude vydávat samostatně nebo je vydá jako jeden doklad. Např. pokud podnikatel doposud standardně vydával daňový doklad (doklad o zakoupení s jasnou specifikací nakoupené položky), doplní na něj údaje požadované zákonem o evidenci tržeb a taková vydaná účtenka splní požadavky obou právních předpisů na jednom nosiči. Stejně tak případně může doplnit účtenku i o chybějící náležitosti dle zákona o ochraně spotřebitele.


Tisková zpráva ČOI:

EET nenahradí „doklad o zakoupení“, trvejte na něm
(Praha, 25. listopadu 2016) Česká obchodní inspekce v souvislosti s novou povinností podnikatelů týkající se elektronické evidence tržeb upozorňuje spotřebitele, že mají stále nárok na „doklad o zakoupení“ při nákupu zboží či služeb a měli by na něm trvat. Chystaná povinná účtenka pro elektronickou evidenci tržeb takový doklad nenahrazuje. Vystavení „dokladu o zakoupení“ bude Česká obchodní inspekce i nadále kontrolovat.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář