CZ EN

Pozvánka na seminář - Ekonomické a finanční dopady živelních pohrom - 8. června 2011

Ministerstvo financí vás zve na seminář Ekonomické a finanční dopady živelních pohrom, který se koná 8. června 2011 od 9:00 hodin v budově Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity, Lipová 41 A Brno:

Organizačně zajišťuje seminář Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity.

Přihlášky prosíme zaslat do 30. dubna 2011 na uvedenou kontaktní adresu Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity:

 • Ekonomicko-správní fakulta MU
  Lipová 41 A
  602 00 Brno
 • Kontaktní osoba: doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc.
  Tel: +420 54949 7686
  E-mail: jansel@econ.muni.cz

Vložné 600,- Kč (500,- + 100,-Kč DPH) vám bude fakturováno na adresu, kterou uvedete v přihlášce. Vložné zahrnuje výdaje na organizaci semináře a dále na občerstvení v průběhu jednání semináře včetně diskusního večera.

Kontakty:

Ministerstvo financí

 • Kontaktní osoba: Ing. Hana Veselá
  E-mail: hana.vesela@mfcr.cz
 • Ministerstvo financí
  Letenská 15, 118 00 Praha 1
  Tel.: +420 257 041 111

Ekonomicko-správní fakulta MU

 • Kontaktní osoba: doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc.
  E-mail: jansel@econ.muni.cz
 • Ekonomicko-správní fakulta MU
  Lipová 41 A
  602 00 Brno
  Tel: +420 54949 7686
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář