CZ EN

Veřejná konzultace č. IX/2011 - Odborná konzultace k novému zákonu o kolektivním investování

26. října 2011 - 2. prosince 2011

Ministerstvo financí vydává konzultační materiál k novému zákonu o kolektivním investování. Revidovaná právní úprava by měla sledovat materiální příklon k českým a evropským konvencím v oblasti kolektivního investování. To vyžaduje i odpovídající úpravu nového zákona o kolektivním investování navazující na tradice stávajícího zákona o kolektivním investování, jak se vyvíjely od roku 1992, a stejně tak i na standardy států, jejichž právní řády jsou obecně považovány pro „fondové podnikání“ za nejpropracovanější. 

Základním obecným materiálním zdrojem nového zákona o kolektivním investování je materie dosavadního zákona o kolektivním investování, evropské předpisy, které musí návrh zapracovávat (především směrnice 2009/65/ES  tzv. UCITS IV a 2011/61/EU tzv. AIFMD), a právní úprava Lucemburska a dalších evropských zemí na úseku kolektivního investování. Revizní práce tedy vycházejí ze tří základních myšlenkových zdrojů. Jimi jsou:

  1. vyhodnocení vývoje právní úpravy reglementující kolektivní investování, včetně stávajících a chybějících institutů, jež se k ní vztahují,
  2. vyhodnocení právních předpisů z okruhu zemí, jejichž úprava kolektivního investování je moderní a investorsky atraktivní,
  3. promítnutí příslušných nařízení a směrnic přijatých na úrovni Evropské unie, jakož i návrh vznikající na této úrovni.

Pro bližší informace odkazujeme na shrnutí v úvodní části materiálu.

Odborná veřejná konzultace končí dnem 2. prosince 2011.

Vyjádření s konkrétními návrhy či doporučeními se zasílají elektronicky na adresu:  kapitalovy.trh[zavináč]mfcr.cz, a to vždy s označením „Nový ZKI“ v předmětu elektronické zprávy.

Zdroj: MF - odbor Finanční trhy II - odd. 351 Kapitálový trh: Konzultační materiál MF – Zákon o kolektivním investování, publikováno 26.10.2011


 

Ke konzultačnímu materiálu k novému zákonu o kolektivním investování, který byl publikován dne 26.10.2011, ministerstvo doplňuje tabulkový přehled základních charakteristik fondů kolektivního investování, jak vyplývají z navrhované úpravy.

V přehledu se odráží systemizace fondů kolektivního investování a k nim se vztahujících základních regulatorních pravidel. Cílem je usnadnit orientaci v celé materii. Tabulku je třeba vnímat v úzké souvislosti s konzultačním materiálem, který přibližuje další podrobnosti a odůvodnění navrhovaných institutů a konkrétních řešení.

Zdroj: MF - odbor Finanční trhy II - odd. 351 Kapitálový trh: Doprovodná tabulka ke konzultačnímu materiálu MF – Zákon o kolektivním investování, publikováno 02.11.2011

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.