CZ EN

Priority a postupy při prosazování rovných příležitostí žen a mužů v resortu Ministerstva financí v roce 2014

Genderová politika MF v roce 2014
 1. Pokračovat v činnosti pracovní skupiny k prosazování rovnosti mužů a žen v resortu MF. Hlavním úkolem pracovní skupiny je podílet se na rozpracování úkolů vlády v rámci MF i pro jednotlivé resortní organizace a koordinovat činnosti související s problematikou rovnosti mužů a žen v resortu MF. Skupina bude nadále spolupracovat rovněž při rozpracování závěrů z jednání Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, které se budou týkat resortu MF.
  • Odpovídají: ředitel Personálního odboru MF
  • Termín: 31. 1. 2015 pro podání zprávy o výsledcích činnosti pracovní skupiny
 2. Při tvorbě jak obecně závazných právních předpisů, tak i vnitroresortních předpisů a opatření nadále dbát na dodržování a prosazování principů rovného postavení mužů a žen.
  • Odpovídají: vedoucí zaměstnanci na všech úrovních řízení
  • Termín: průběžně s vyhodnocením ke 31. 12. 2014
 3. U nově jmenovaných vedoucích zaměstnanců MF zajišťovat vzdělávání zahrnující základní legislativu Evropské unie zaměřenou na problematiku diskriminace a prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže.
  • Odpovídají: ředitel Personálního odboru MF
  • Termín: průběžně s vyhodnocením ke 31. 12. 2014
 4. Pokračovat ve vzdělávacích aktivitách z oblasti lidských práv se zřetelem na rovnost příležitostí mužů a žen.
  • Odpovídají: ředitel Personálního odboru MF
  • Termín: průběžně s vyhodnocením ke 31. 12. 2014
 5. Nadále dodržovat princip rovného postavení žen a mužů zejména v záležitostech odměňování, pracovních příležitostí a pracovních podmínek.
  • Odpovídají: vedoucí zaměstnanci, do jejichž působnosti rozhodnutí náleží
  • Termín: průběžně s vyhodnocením ke 31. 12. 2014
 6. Provést analýzu současné situace z hlediska rovných příležitostí žen a mužů v resortu pomocí vnitřních (resortních) statistik.
  • Odpovídají: ředitel Personálního odboru MF, ředitelé podřízených správních úřadů a ved. pers. útvarů
  • Termín: 31. 12. 2014
 7. Aktualizovat evidenci počtu stížností a vedených soudních sporů týkajících se diskriminace a nerovnosti příležitostí žen a mužů na pracovištích resortu Ministerstva financí.
  • Odpovídají: ředitel Personálního odboru MF, ředitelé podřízených správních úřadů a ved. pers. útvarů
  • Termín: 31. 12. 2014
 8. Čerpání FKSP ministerstva z pohledu genderového principu vyhodnotit za rok 2014; analýzu průběžně využívat k přípravě projektů a programů péče o zaměstnance.
  • Odpovídá: ředitel Personálního odboru MF (správci položek rozpočtu FKSP)
  • Termín: 15. 1. 2015
 9. Spolupracovat se zaměstnanci a zaměstnankyněmi na mateřské a rodičovské dovolené a informovat je o činnosti MF.
  • Odpovídá: ředitel Personálního odboru MF
  • Termín: 31. 12. 2014
 10. Umožnit práci na zkrácený pracovní úvazek zaměstnancům pečujícím o potřebné členy rodiny.
  • Odpovídá: ředitel Personálního odboru MF
  • Termín: 31. 12. 2014.

 

Související informace - Metodika MPSV a MF - Rozpočtování z hlediska rovnosti mužů a žen

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.