CZ EN

Úřednická zkouška

V souvislosti s přijetím zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen "ZoSS") umožní Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo") osobě, která splňuje předpoklady pro přijetí do služebního poměru (§22 a §25-26 ZoSS), vykonat úřednickou zkoušku; tato osoba si hradí náklady na vykonání úřednické zkoušky (dále jen "ÚZ") sama (§ 35, odst. 3 ZSS).

Žádost o vykonání úřednické zkoušky (státní zaměstnanec a zaměstnanec na služebním místě) (.DOCX, 38 kB) 

Žádost o vykonání úřednické zkoušky (samoplátce) (.DOCX, 47 kB) 

Přílohy žádosti (není povinen dokládat státní zaměstnanec vykonávající službu):

Způsob podání žádosti: elektronické podání na e-mailovou adresu podatelny MF podatelna@mfcr.cz, poštou na adresu: Ministerstvo financí, Letenská 15, PSČ 118 Praha 1 nebo osobně v podatelně ministerstva MF popř. datovou schránkou.

Úhrada poplatku za vykonání úřednické zkoušky (částku uhraďte až po obdržení pozvánky k úřednické zkoušce na konkrétní termín):

č. účtu: 19-3328001/0710
v. s.: 302023 a do poznámky uveďte: ÚZ, jméno, příjmení a datum konání úřednické zkoušky

  • Výše poplatku za účast na obecné části ÚZ činí 500 Kč
  • Výše poplatku za účast na zvláštní části ÚZ činí 2 000 Kč
  • Při opakování ÚZ je výše poplatku rovněž 500 Kč obecná část, 2 000 Kč zvláštní část

Termín a místo konání úřednické zkoušky:

Termín a místo konání úřednické zkoušky se průběžně vypisuje v Informačním systému o státní službě (ISOSS)

Obory státní služby v gesci Ministerstva financí:

  1. Finance
  2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a hazardní hry
  3. Audit
  4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace
  5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím
  6. Finanční trh
  7. Ekonomická ochrana státu

Příprava na úřednickou zkoušku se uskutečňuje formou samostudia prostřednictvím zveřejněných zkušebních otázek pro obecnou a zvláštní část úřednické zkoušky.

Kontaktní osoba:

 


 

Související dokumenty 

Služební předpisy a pokyny náměstka ministra vnitra pro státní službu:

Součinnostní dohoda o zajištění konání úřednické zkoušky mezi Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj pro obor státní služby 38.:

 

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář