CZ EN

Základní informace

Programové financování je dlouholetým prověřeným a osvědčeným nástrojem pro činnosti nezbytné při přípravě a řízení investic, které jsou spolufinancovány nebo plně hrazeny z finančních prostředků státního rozpočtu. S účinností od 1. 1. 2022 došlo k rozšíření programového financování o evidenci údajů o neinvestičních dotacích tak, aby Ministerstvo financí disponovalo uceleným přehledem o všech dotacích a návratných finančních výpomocích poskytovaných ze státního rozpočtu.
Je realizováno rozpočtovým informačním systémem programového financování (RISPF).

Gestorem je Ministerstvo financí, odbor 21 – Státní rozpočet. Na úrovni odborů Ministerstva financí (14 – Rozpočtová politika společensky významných odvětví, 19 – Rozpočtová politika strategických odvětví a 22 – Financování územních rozpočtů) se schvalují v zákonem stanovených případech dokumentace programů nebo řídicí dokumenty k akcím.

Metodicky programové financování zajišťuje oddělení 2105 - Programové financování.

Legislativní rámec tvoří zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). Zákonem stanovená oblast investic státního rozpočtu je dále upravena prováděcí vyhláškou.

Podpora provozu RISPF – Service Desk (hlášení chyb nebo problémů, žádosti o podporu, žádosti o vytvoření uživatele, žádosti o registraci Pověřené osoby atd.): Podpora systému a komunikace prostřednictvím aplikace Service Desk SPCSS.

Kontakt pro informace k RISPF mimo oblast provozní podpory: progfin@mfcr.cz 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.