Novinky

2021

Zprávy Ministerstva financí vydané v roce 2021.

ilustrace

Vydáno

Zprávy MF - číslo 2/2021

Ze dne: 8. dubna 2021

  1. Informace k dotacím poskytnutým ze státního rozpočtu v roce 2021 obcím na práce spojené se sčítáním lidu, domů a bytů

Vydáno

Zprávy MF - číslo 1/2021

Ze dne: 4. února 2021

  1. Metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2021
  2. Metodika financování krajů pro rok 2021