Novinky

2020

Zprávy Ministerstva financí vydané v roce 2020.

ilustrace

Vydáno

Zprávy MF - číslo 3/2020

Ze dne: 30. listopadu 2020

  1. Metodický pokyn k části XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M

Vydáno

Zprávy MF - číslo 2/2020

Ze dne: 6. listopadu 2020

  1. Metodický pokyn k provedení novely zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Zprávy MF - číslo 1/2020

Ze dne: 31. ledna 2020

  1. Metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2020
  2. Metodika financování krajů pro rok 2020
  3. Úprava Metodického postupu