Novinky

Zprávy MF - číslo 1/2019

oddělení 1203 - Legislativa a metodika ÚSC
oddělení 1203 - Legislativa a metodika ÚSC

Vydáno

 • Zprávy MF
 • Kraje a obce
 • Obce
 • Kraj
 • Hospodaření obcí a krajů
 • Legislativa
 • Metodika
 • Metodika financování krajů
 • Metodika financování obcí
 • Metodický postup

Ze dne: 18. ledna 2019

 1. Metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2019
 2. Metodika financování krajů pro rok 2019
 3. Změna v Metodickém postupu č.j. MF – 28 980/2017/1201 k provedení zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 4. Změna v Metodickém postupu č. j. MF – 28 979/2017/1201 k provedení vyhlášky č. 224/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění
 5. Jednorázová náhrada podle nařízení vlády č. 165/1997 Sb.

Doporučované

Nejčtenější