Novinky

Zprávy MF - číslo 2/2018

oddělení 1203 - Legislativa a metodika ÚSC
oddělení 1203 - Legislativa a metodika ÚSC

Vydáno

 • Zprávy MF
 • Kraj
 • Kraje a obce
 • Metodika financování krajů
 • Metodika financování obcí
 • Výpočet odhadu dopadu navrhované legislativy na konkrétní obce
 • Hospodaření obcí a krajů
 • Legislativa
 • Metodika
 • Metodický postup

Ze dne: 28. června 2018

 1. Metodický postup k provedení zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Nejčtenější