Novinky

Zprávy MF - číslo 1/2017

oddělení 2203 - Legislativa a metodika ÚSC
oddělení 2203 - Legislativa a metodika ÚSC

Vydáno

 • Zprávy MF
 • Hospodaření obcí a krajů
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Metodika financování obcí
 • Metodika financování krajů
 • Metodika
 • Obce
 • Kraj
 • Legislativa

Ze dne: 27. ledna 2017

 1. Metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2017
 2. Metodika financování krajů pro rok 2017
 3. Výpočet ukazatelů podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
 4. Zařazení výdajů na dopravní obslužnost na paragraf rozpočtové skladby
 5. Sdělení Ministerstva financí ve věci místního poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace
 6. Metodické doporučení k aplikaci ustanovení § 16a a § 16b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 266/2015 Sb. (promíjení místních poplatků)
 7. Úvěry poskytované obcemi a nový zákon o spotřebitelském úvěru

Doporučované

Nejčtenější