Novinky

Zprávy MF - číslo 3/2016

oddělení 1203 - Legislativa a metodika ÚSC
oddělení 1203 - Legislativa a metodika ÚSC

Vydáno

 • Finanční vypořádání
 • Fond rozvoje bydlení
 • Hospodaření obcí a krajů
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Legislativa
 • Veřejné rozpočty
 • Veřejný sektor
 • Zprávy MF
 • Dotace

Ze dne : 11. listopadu 2016

 1. Postup kraje při finančním vypořádání s příjemci dotace, kterým dotace byla poskytnuta z jednotlivých kapitol SR, z kapitoly VPS a státních finančních aktiv jeho prostřednictvím
 2. Fond rozvoje bydlení

Doporučované

Nejčtenější