Novinky

Zprávy MF - číslo 2/2016

oddělení 1203 - Legislativa a metodika ÚSC
oddělení 1203 - Legislativa a metodika ÚSC

Vydáno

  • Zprávy MF
  • Přezkoumávání hospodaření
  • Dotace
  • Hospodaření obcí a krajů
  • Hospodaření s majetkem státu

Ze dne : 22. dubna 2016

  1. Uveřejňování veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci z územních rozpočtů po nabytí účinnosti zákona o registru smluv
  2. Poskytnutí zápisů z dílčích přezkoumání hospodaření obce

Doporučované

Nejčtenější