Novinky

Zprávy MF - číslo 1/2016

oddělení 1203 - Legislativa a metodika ÚSC
oddělení 1203 - Legislativa a metodika ÚSC

Vydáno

  • Zprávy MF
  • Metodika financování obcí
  • Metodika financování krajů
  • Rozpočtová pravidla
  • Hospodaření obcí a krajů
  • Hospodaření s majetkem státu

Ze dne : 23. března 2016

  1. Metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2016
  2. Metodika financování krajů pro rok 2016
  3. Schvalování rozpočtových opatření a vnitřních směrnic

Doporučované

Nejčtenější