Novinky

2014

Zprávy Ministerstva financí vydané v roce 2014.

ilustrace

Vydáno

Zprávy MF - číslo 3/2014 (komplet ke stažení)

Ze dne : 9. prosince 2014

  1. Upřesňující informace pro obce k zahrnutí výdajů národní APZ do projektu financovaného z Evropského sociálního fondu
  2. Financování voleb
  3. Podprogram 298213 – nový termín pro předkládání žádostí (2. výzva)
  4. Nová položka výměru MF č. 01/2015, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami – zpoplatnění užití autobusových nádraží
  5. Oprava tiskové chyby

Vydáno

Zprávy MF - číslo 2/2014 (komplet ke stažení)

Ze dne : 12. září 2014

  1. Výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace – podprogram 298 213 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst
  2. Upřesnění informace uveřejněné ve Zprávách č. 4/2013 k volebním výdajům na kompletaci a vkládání hlasovacích lístků do obálek
  3. Odpovědi na některé dotazy k volebním výdajům