Novinky

Zprávy MF - číslo 2/2013 (komplet ke stažení)

oddělení 1203 - Legislativa a metodika ÚSC
oddělení 1203 - Legislativa a metodika ÚSC

Vydáno

  • Hospodaření obcí a krajů
  • Metodika
  • Státní rozpočet
  • Veřejný sektor
  • Zpráva Ministerstva financí

Ze dne : 21. března 2013

  1. Hospodaření příspěvkové organizace
  2. Dotace ze státního rozpočtu obcím na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů
  3. Metodický postup k provedení vyhlášky č. 461/2005 Sb., o postupu při poskytování dotací na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním ovzduší staveb a ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě pro veřejné zásobování

Nejčtenější