Novinky

2013

Zprávy Ministerstva financí vydané v roce 2013.

ilustrace

Vydáno

Zprávy MF - číslo 4/2013 (komplet ke stažení)

Ze dne : 30. prosince 2013

 1. Výpočet ukazatelů podle ustanovení § 10, odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
 2. Směrnice o postupu obcí a krajů při financování voleb
 3. Poskytování příspěvku na stravování uvolněným členům zastupitelstva

Vydáno

Zprávy MF - číslo 3/2013 (komplet ke stažení)

Ze dne : 21. září 2013

 1. Doporučení ministra financí orgánům obcí čj.: MF – 66 542/2013/39
 2. Stanoviska k nejčastějším dotazům ve věci novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (zákon č. 501/2012 Sb.)

Vydáno

Zprávy MF - číslo 2/2013 (komplet ke stažení)

Ze dne : 21. března 2013

 1. Hospodaření příspěvkové organizace
 2. Dotace ze státního rozpočtu obcím na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů
 3. Metodický postup k provedení vyhlášky č. 461/2005 Sb., o postupu při poskytování dotací na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním ovzduší staveb a ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě pro veřejné zásobování

Vydáno

Zprávy MF - číslo 1/2013 (komplet ke stažení)

Ze dne : 4. ledna 2013

 1. Směrnice Ministerstva financí o postupu obcí a krajů při financování volby prezidenta republiky
 2. Metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2013
 3. Metodika financování krajů pro rok 2013
 4. Metodický pokyn k části XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M