Novinky

Zprávy MF - číslo 1/2012 (komplet ke stažení)

oddělení 1203 - Legislativa a metodika ÚSC
oddělení 1203 - Legislativa a metodika ÚSC

Vydáno

 • Hospodaření obcí a krajů
 • Kraj
 • Cenový věstník
 • Zpráva Ministerstva financí
 • Finanční orgán
 • Dotace
 • Školství
 • Obce
 • Financování krajů
 • Územní samosprávný celek
 • Legislativa

Ze dne : 27. ledna 2012

 1. Finanční toky ve školství v roce 2012 (metodika zatřídění podle rozpočtové skladby)
 2. Výpočet ukazatelů podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a jeho aktualizace pro přezkoumání hospodaření za rok 2011
 3. Metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2012
 4. Metodika financování krajů pro rok 2012
 5. Metodika pro poskytování dotací ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou působností a hl.m. Praze na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2012
 6. Shrnutí účetních dopadů realizace sociální reformy I. pro obce
 7. Upozornění na nový Cenový věstník

Doporučované

Nejčtenější