Novinky

7. června 2011

Zprávy MF - číslo 3/2011 (komplet ke stažení)

oddělení 1203 - Legislativa a metodika ÚSC
oddělení 1203 - Legislativa a metodika ÚSC

Vydáno

  • Kraj
  • Zpráva Ministerstva financí
  • Finanční orgán
  • Obce
  • Hospodaření příspěvkové organizace
  • Sociálně-právní ochrana dětí
  • Legislativa

Ze dne : 7. června 2011

  1. Hospodaření příspěvkové organizace se ztrátou
  2. Dodatek č. 1 k Metodice pro poskytování dotací ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou působností  a hl.m. Praze na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2011

Doporučované

Nejčtenější