Novinky

28. ledna 2011

Zprávy MF - číslo 1/2011 (komplet ke stažení)

oddělení 1203 - Legislativa a metodika ÚSC
oddělení 1203 - Legislativa a metodika ÚSC

Vydáno

 • Kraj
 • Metodika
 • Zpráva Ministerstva financí
 • Finanční orgán
 • Obce
 • Financování obcí
 • Financování krajů
 • Metodika financování obcí
 • Metodika pro poskytování dotací
 • Podnikání obcí
 • Sčítání lidu
 • Legislativa

Ze dne : 28. ledna 2011

 1. Metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2011
 2. Metodika financování krajů pro rok 2011
 3. Metodika pro poskytování dotací ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou působností a hl.m. Praze na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2011
 4. Metodické doporučení pro krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy k vyměřování místních poplatků a aplikaci vybraných ustanovení daňového řádu a vzory platebních výměrů
 5. Podnikatelská činnost obce
 6. Informace pro obce a kraje k provedení Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011

Doporučované

Nejčtenější