Novinky

2011

Zprávy Ministerstva financí vydané v roce 2011.

ilustrace

Vydáno

Zprávy MF - číslo 3/2011 (komplet ke stažení)

Ze dne : 7. června 2011

 1. Hospodaření příspěvkové organizace se ztrátou
 2. Dodatek č. 1 k Metodice pro poskytování dotací ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou působností  a hl.m. Praze na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2011

Vydáno

Zprávy MF - číslo 2/2011 (komplet ke stažení)

Ze dne : 25. března 2011

 1. Oprava tiskové chyby
 2. Vzor doporučené formy žádosti o předchozí stanovisko Ministerstva financí v oblasti veřejných zakázek
 3. Výpočet ukazatelů podle ustanovení § 10, odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
 4. Finanční hospodaření příspěvkové organizace

Vydáno

Zprávy MF - číslo 1/2011 (komplet ke stažení)

Ze dne : 28. ledna 2011

 1. Metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2011
 2. Metodika financování krajů pro rok 2011
 3. Metodika pro poskytování dotací ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou působností a hl.m. Praze na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2011
 4. Metodické doporučení pro krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy k vyměřování místních poplatků a aplikaci vybraných ustanovení daňového řádu a vzory platebních výměrů
 5. Podnikatelská činnost obce
 6. Informace pro obce a kraje k provedení Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011