Novinky

01. listopadu 2010

Zprávy MF - číslo 4/2010 (komplet ke stažení)

oddělení 2203 - Legislativa a metodika ÚSC
oddělení 2203 - Legislativa a metodika ÚSC

Vydáno

  • Kraj
  • Zpráva Ministerstva financí
  • Finanční orgán
  • Obce
  • Sčítání lidu
  • Financování výdajů
  • Legislativa

Ze dne : 1. listopadu 2010

  1. Oprava „Postupu kraje při zajišťování finančního vypořádání se státním rozpočtem“ čj.: 12/90 504/2010-123, který byl zveřejněn ve Zprávách Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů č. 3/2010 ref. Ing. J. Matějů
  2. Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření Mgr. M. Smetanová
  3. Směrnice Ministerstva financí o postupu krajů, hl. m. Prahy a obcí při financování výdajů spojených s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011čj.: 12/70 384/2010 – 124 – ref. JUDr. A. Heřmanová

Doporučované

Nejčtenější