Novinky

29. ledna 2010

Zprávy MF - číslo 1/2010 (komplet ke stažení)

oddělení 2203 - Legislativa a metodika ÚSC
oddělení 2203 - Legislativa a metodika ÚSC

Vydáno

 • Poplatky
 • Kraj
 • Zpráva Ministerstva financí
 • Finanční orgán
 • Obce
 • Správa daní a poplatků
 • Sociálně-právní ochrana dětí
 • Metodika financování obcí
 • Metodika pro poskytování dotací
 • Herní zařízení
 • Metodika financování krajů
 • Legislativa

Ze dne : 29. ledna 2010

 1. Informace pro obce a kraje
 2. Vady cenových regulačních rozhodnutí vydávaných obcemi
 3. Místní a správní poplatky provozovatelů výherních hracích přístrojů v návaznosti na zákon o správě daní a poplatků
 4. Metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2010
 5. Metodika financování krajů pro rok 2010
 6. Metodika pro poskytování dotací ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou působností a hl.m. Praze na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2010

Doporučované

Nejčtenější