Novinky

2010

Zprávy Ministerstva financí vydané v roce 2010.

ilustrace

Vydáno

Zprávy MF - číslo 5/2010 (komplet ke stažení)

Ze dne : 30. listopadu 2010

 1. Informace pro územní samosprávné celky k reorganizaci územních finančních orgánů
 2. Informace pro žadatele o povolení provozování loterií a jiných podobných her a provozovatele loterií a jiných podobných her
 3. Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2010

Vydáno

Zprávy MF - číslo 4/2010 (komplet ke stažení)

Ze dne : 1. listopadu 2010

 1. Oprava „Postupu kraje při zajišťování finančního vypořádání se státním rozpočtem“ čj.: 12/90 504/2010-123, který byl zveřejněn ve Zprávách Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů č. 3/2010 ref. Ing. J. Matějů
 2. Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření Mgr. M. Smetanová
 3. Směrnice Ministerstva financí o postupu krajů, hl. m. Prahy a obcí při financování výdajů spojených s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011čj.: 12/70 384/2010 – 124 – ref. JUDr. A. Heřmanová

Vydáno

Zprávy MF - číslo 3/2010 (komplet ke stažení)

Ze dne : 1. září 2010

 1. Metodické sdělení k místnímu poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
 2. Pozvánka na školení „Povinnosti obcí v oblasti pohřebnictví“
 3. Rozsah údajů obsažených v návrhu zveřejněného závěrečného účtu obce
 4. Nabývání darů příspěvkovou organizací pro svého zřizovatele
 5. Náklady na pořízení odhadu
 6. Postup kraje a obcí při zajišťování finančního vypořádání se státním rozpočtem

Vydáno

Zprávy MF - číslo 2/2010 (komplet ke stažení)

Ze dne : 2. dubna 2010

 1. Metodický postup pro předkládání údajů potřebných pro průběžné hodnocení plnění státního rozpočtu  kraji, obcemi, dobrovolnými svazky obcí a Regionálními radami regionů soudržnosti – rok 2010
 2. Informace k volbám ve dnech 28. a 29. května 2010 – výdaje na volby, časté dotazy

Vydáno

Zprávy MF - číslo 1/2010 (komplet ke stažení)

Ze dne : 29. ledna 2010

 1. Informace pro obce a kraje
 2. Vady cenových regulačních rozhodnutí vydávaných obcemi
 3. Místní a správní poplatky provozovatelů výherních hracích přístrojů v návaznosti na zákon o správě daní a poplatků
 4. Metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2010
 5. Metodika financování krajů pro rok 2010
 6. Metodika pro poskytování dotací ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou působností a hl.m. Praze na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2010